Tiché Lucie 

29.11.2020

To, že má advent svoje tajomstvá, čary a mágiu môžeme pocítiť už o pár dní. V každom regióne existuje mnoho zvyklostí a určite aj špecifík, ktoré sa viažu na toto obdobie. Skúste zájsť za svojimi starými rodičmi a opýtajte sa ich, ako trávili čas od Lucie do Vianoc. Určite sa dozviete, že toto obdobie bolo veľmi vzrušujúce, plné zvedavosti a očakávania. 

Sviatkom Lucie však začína pôsobiť aj jeho kúzlo. Prichádza 12 dní, ktoré v sebe nesú symbolicky 12 mesiacov nadchádzajúceho roka.

Každý deň od Lucie si môžeme zapísať svoje pocity a zážitky z prežitého dňa, poznačiť počasie, či zapísať priania a sny do ďalšieho roka. Tento rituál sa úžasne robí s deťmi, stačí trochu tvorivosti a ten ďalší rok môžete mať plný zábavy, keď budete pozorovať, či sa veštby a predpovede medzi Luciou a Vianocami napĺňajú.

Deň Lucie bol najvýznamnejším stridžím alebo ako sa tiež nazýval krížovým dňom. Bol určený hlavne ženám, bola to jediná obchôdzka , keď boli netrpezlivo očakávané v každom dome.

Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi hovorilo o Lucii ako najväčšej zo všetkých bosoriek, kresťanská legenda hovorí o sv. Lucii mladej mučeníčke ako ochrankyni pred čarodejnicami.  


Viera, že na Luciu tancujú strigy na krížnych cestách viedla ľudí už predvečer tohto dňa k ochrane. Dospelý aj deti jedli na večeru chlieb s cesnakom, robili si s ním krížiky na čelo, bradu, sluchy, zápästie, aby sa lepšie ochránili. Cesnak dávali jesť aj dobytku, verili, že tak bude ochránený pred strigou. Rovnako účinným prostriedkami na ochranu bol dym z posvätených bylín, snop slamy do dverí, či posvätená "trojkráľová" krieda, ktorou sa robili kríže na dverách domov a stajní. 

Platilo veľa zákazov, od Lucie sa nesmelo priasť, šiť, ani párať perie. 13. december bol sviatkom priadok. Keď pri obchôdzke našli gazdinú pri tejto činnosti, perie jej rozfúkali alebo odniesli. Rovnako sa nesmel prenášať oheň a do cudzieho domu nesmela vojsť žiadna žena.

Tradičné boli aj obchôdzky pastierov, ktorí obchádzali dediny a vytrubovali na pastierskych trúbach. K nim sa pridali aj muži, mládenci a chlapci, ktorí trúbili na rohoch, pískali na píšťalkách, či zvonili kravskými zvoncami. Spolu robili veľký hluk, aby odplašili zámer bosoriek ísť škodiť ľuďom do dediny.

Biele ochrankyne

V niektorých oblastiach Slovenska chodili v predvečer Lucie po domoch dievky alebo ženy v spodných sukniach , zahalené do bielej plachty, aby ich nebolo poznať. Tvár mali zamúčenú alebo prikrytú šatkou, sitom a nosili so sebou husacie krídlo, štetku alebo košík s prázdnym vretenom. Vymetali všetky kúty, ometali pavučiny a sporák. Kúty označili cesnakových krížikom alebo symbolicky vytreli vápnom. Na obchôdzkach po domoch dostávali sušené ovocie, jabĺčka a strukoviny.

Mágia lásky, hojnosti, počasia

Príležitosť ako strhnúť pozornosť dievčat z moderného sveta k tradícii sú rôzne ľúbostné veštby, ktoré boli na deň Lucie vykonávané v každej dedine. Veštenia z halúzkami, papierikmi, či varením halušiek sa robili od Kataríny, na Ondreja, či Barboru.

  •  Veštenie s jabĺčkom

"Každé ráno alebo večer odhryzni z jablka ešte pred východom alebo západom slnka. Na Štedrý večer pri zvonení choď pred dom a dojedz zvyšok jablka. Ktorého muža prvého zazrieš, jeho meno, bude aj meno tvojho nastávajúceho. Ak ho nepoznáš, spýtaš sa na meno. Ak začne jablko hniť, svojej svadby sa nedožiješ."

"Daj do vody jabĺčko a každý deň sa v nej umy. Na Štedrý deň si ho zober do kostola, keď sa budeš vracať z kostola, dojedz zvyšok jablka a dobre pozeraj, ktorý muž ti pôjde oproti ako prvý, podľa neho spoznáš meno svojho muža."

  • s vajíčkom

"Do Štedrého večera si ukry vajíčko znesené na Luciu. Po celodennom pôste vylej bielok do studenej vody a po návrate z kostola budeš vidieť podľa tvaru zamestnanie tvojho budúceho muža."

  • s lístočkami

"Ráno na Luciu si priprav 13 papierových lístkov, na dvanásť napíš mužské mená, trinásty nechaj prázdny. Lístky poskrúcaj. Od toho dňa každý deň jeden spáľ. Ráno na Štedrý deň spáľ predposledný a posledný si otvor večer. Meno na lístku patrí tvojmu mužovi. Ak ostal lístok prázdny budúci rok sa nevydáš."

Naše mužské pokolenie malo od Lucie do Vianoc najlepšiu príležitosť konečne zistiť, ktorá z dedinských žien, či dievok je bosorka.

"Na Luciu začni s výrobou stolčeka. Nesmieš použiť ani jeden klinec, len drevený. Zlož ho z toľkých častí, koľko je dní do Štedrého dňa. Na polnočnej omši si sadni na stolček. O polnoci budeš na vlastné oči vidieť za oltárom alebo chrbtom k oltáru otočené skutočné strigy. Keď ju uvidíš musíš pred ňou utiecť. Zober si z domu mak na koláče a ten cestou za sebou rozsýpaj, kým nedobehneš domov.

Trinásty deň v decembri je naplnený mágiou, veštením a tichom. Aký bude tohtoročný u vás doma?

Svetlanka

Pramene: Emília Horváthová - Rok vo zvykoch nášho ľudu, 1986., / Zora Mintalová-Zubercová a kol., Veľká kniha slovenských Vianoc,2008, VMS.
Design by: freepik.com